medicalcenter-euromed.com

 

Left
Deutsch English Bulgarisch Russisch
medicalcenter-euromed.com

medicalcenter-euromed.com

medicalcenter-euromed.com

medicalcenter-euromed.com

medicalcenter-euromed.com

Медицински център „Евро-мед” е център, който работи в областта на спешното медицинско обслужване и първичната медицинска помощ в България, в района на Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Обзор.

В нашия център работят лекари с различни специалности с цел покриване на широк спектър на медицинското обслужване.

Медицинското обслужване се осъществява от специалисти със следните специалности:
- вътрешни болести/кардиология
- хирургия
- анестезиология/интензивна медицина
- педиатрия
- ендокринология
- обща медицина


За оптималното медицинско обслужване на пациентите медицинският център поддържа интензивно сътрудничество с разположените в района болници, както и сътрудничество със специализирани клиники и институти в Германия.

Това включва диагностика, както и възможно най-доброто пред- и постстационарно лечение на пациентите. Благодарение на интердисциплинарната съвместна работа на отделните специалисти е осигурена базата за ефективно и квалифицирано обслужване на пациентите. Всички лекари и сестри от медицински център „Евро-мед” работят според най-съвременното ниво на медицинската наука и използват съвременна медицинска апаратура за съответната сфера.

Пациентите се обслужват от любезен, компетентен и редовно обучаван персонал в кабинетите. Всички кабинети са с висококачествено оборудване и впечатляват със светлата и приятна атмосфера. Медицинският център „Евро-мед” е модерен и перспективен медицински център. Лекарите и сестрите разбират вашата необходимост от медицинско обслужване и като ориентирана към пациента услуга.

Пациентите трябва да усетят партньорската концепция на медицинския център и да се възползват от нея. Освен това медицинският център разполага със съвременен център за спешна помощ и транспорт на пациенти, който е организиран по немски стандарт. За тази цел има на разположение линейки с обучен персонал (парамедици).

Оборудването на автомобилите отговаря на DIN EN 1789 тип C и така гарантира оптимално спешно обслужване на пациентите.

   
     
© www.medicalcenter-euromed.com